Regulamin forum "PancernyKlin.pl"
#1
Regulamin forum "PancernyKlin.pl"

I. Podmioty:

1. Administracja – w jej skład wchodzą Administratorzy i Moderatorzy, którzy są osobami o uprawnieniach specjalnych, czuwającymi nad technicznie prawidłowym działaniem forum oraz sprawującymi władzę zwierzchnią nad Użytkownikami.
2. Użytkownik – osoba korzystająca z forum, która w pełni ponosi odpowiedzialność za zamieszczane przez siebie treści postów. Z momentem rejestracji na forum, Użytkownik jest zobowiązany do przestrzegania niniejszego regulaminu.

II. Przepisy:

1. Każdy Użytkownik zobowiązany jest do przestrzegania prawa obowiązującego na terenie Rzeczypospolitej Polskiej we wszystkich przejawach swojego funkcjonowania na forum.
2. Każdy Użytkownik zobowiązany jest do podporządkowania się decyzji Administracji.
3. Użytkownik zobowiązany jest do przestrzegania poprawności języka polskiego i poszanowania zasad Netykiety.
4. Zabrania się posiadania dwóch i więcej kont przez jedną osobę.
5. Użytkownik ma obowiązek pisania w kolorze czarnym, zaś kolor czerwony stosowany jest przez Administrację.
6. Tytuły zakładanych wątków na forum powinny być ścisłe i zawierać jedynie podstawowe informacje, jak nazwa modelu, producent zestawu i skala.
7. Administracja zastrzega sobie prawo do wydzielenia lub usunięcia postów niedotyczących tematu lub / i do zamknięcia wątku.
8. Każdy Użytkownik ma obowiązek wstawiania wyraźnych, wykadrowanych zdjęć modelu, fotografowanego na jednolitym tle.
9. Zabrania się pokazywania zdjęć modelu, którego Użytkownik nie jest autorem.
10. Zamieszczane zdjęcia, do których Użytkownik nie ma praw autorskich, a które pochodzą z wydawnictw zwartych, muszą być opatrzone źródłem uwzględniającym nazwisko autora, tytuł publikacji i numer strony. W przypadku zdjęć pochodzenia innego, wystarczy podpis: "Zdjęcie/a umieszczone jedynie w celach dyskusyjnych".
11. Umieszczanie wszelkich treści komercyjnych w jakimkolwiek miejscu na forum, jest dozwolone tylko po wcześniejszym wyrażeniu zgody przez Administrację.
12. Sygnatura Użytkownika może zawierać tekst lub / i element graficzny. W przypadku tekstu, nie może on przekraczać wysokości 3 linijek standardowej czcionki forum, zaś maksymalna wysokość elementu graficznego to 100 pikseli, a jego szerokość nie więcej niż 500 pikseli.
13. Dział "Giełda" obejmuje oferty kupna, sprzedaży i wymiany od osób prywatnych. Administracja nie ponosi odpowiedzialności za przeprowadzane transakcje.
14. Dział "Rozmowy kontrolowane" oraz obecny na stronie głównej "Shoutbox" traktuje o kwestiach luźno związanych z modelarstwem i nie tylko. Nie dopuszcza się jednak prowadzenia w nich dyskusji na tematy polityczne, religijne i światopoglądowe.
15. Administracja zastrzega sobie prawo do usuwania kont Użytkowników, z których nie nastąpiło logowanie przez okres ciągły 12 miesięcy.
16. Administracja zastrzega sobie prawo do zmian w regulaminie, które będą ogłaszane w niniejszym wątku.

III. Restrykcje i kary:

1. Administracja zastrzega sobie prawo do ukarania Użytkownika łamiącego zasady zawarte w niniejszym regulaminie, w zależności od wagi dokonanego przewinienia, w postaci: ostrzeżenia lub zablokowania dostępu do forum na stałe.

Z poważaniem,
Administracja forum "PancernyKlin.pl"


Skocz do:


Użytkownicy przeglądający ten wątek: 1 gości