6 Inowroclawski Konkurs Modelarski 20-22.04.2012
#1
6 Inowrocławski Konkurs Modelarski Memoriał Benedykta Kempskiego
Pod Patronatem Starosty Inowrocławskiego


Organizatorzy konkursu:
- Inowrocławskie Stowarzyszenie Modelarzy Redukcyjnych
- Powiat Inowrocławski
- Sklep Modelarski „Hobby” z Inowrocławia (http://www.hobby.szeroka5.pl)
- Klub Kujawskiej Spółdzielni Mieszkaniowej w Inowrocławiu „Przydomek”

Konkurs odbywa się w formule otwartej, bez podziału na kategorie standard i waloryzowaną.
Konkurs odbywa się w kategoriach modeli plastikowych i modeli kartonowych z podziałem na następujące klasy:

Modele Kartonowe

KST - Samoloty z napędem tłokowym, jednosilnikowe
KSO - Samoloty z napędem odrzutowym, jednosilnikowe
KSX - Samoloty wielosilnikowe bez uwzględnienia rodzaju napędu
KSZ - Szybowce
KH - Śmigłowce
KR - Kartonowy, Rakiety
KPG - Pojazdy Gąsienicowe
KPK - Pojazdy Kołowe
KPSZm - Pojazdy Szynowe Skala 1:87
KPSZd - Pojazdy Szynowe Skale mniejsze od 1:87
KŻ - Żaglowce
KOP - Okręty Podwodne
KO - Pozostałe Jednostki Pływające
KB - Budynki
KF - Figurki

Modele Plastikowe

- Lotnictwo –
PSWm - Samoloty - wielopłaty - Skala 1:72 i mniejsze
PSWs - Samoloty - wielopłaty - Skala 1:48
PSWd - Samoloty - wielopłaty - Skala 1:32 i większe
PSTm - Samoloty z napędem tłokowym - Skala 1:72 i mniejsze
PSTs - Samoloty z napędem tłokowym - Skala 1:48
PSTd - Samoloty z napędem tłokowym - Skala 1:32 i większe
PSJm - Samoloty odrzutowe - Skala 1:72 i mniejsze
PSJs - Samoloty odrzutowe - Skala 1:48
PSJd - Samoloty odrzutowe - Skala 1:32 i większe
PSZ - Szybowce -
PHm - Śmigłowce - Skala 1:72 i mniejsze
PHd - Śmigłowce - Skala 1:48 i większe

- Pojazdy -
PPGm - Pojazdy gąsienicowe - Skala 1:72 i mniejsze
PPGs - Pojazdy gąsienicowe - Skala 1:48
PPGd - Pojazdy gąsienicowe - Skala 1:35 i większe
PPGKm - Pojazdy gąsienicowo-kołowe - Skala 1:72 i mniejsze
PPGKs - Pojazdy gąsienicowo-kołowe - Skala 1:48
PPGKd - Pojazdy gąsienicowo-kołowe - Skala 1:35 i większe
PPKm - Pojazdy kołowe - Skala 1:72 i mniejsze
PPKs - Pojazdy kołowe - Skala 1:48
PPKd - Pojazdy kołowe - Skala 1:35 i większe
PABNm - Artyleria bez własnego napędu - Skala 1:72 i mniejsze
PABNs - Artyleria bez własnego napędu - Skala 1:48
PABNd - Artyleria bez własnego napędu - Skala 1:35 i większe
PAZNm - Artyleria z własnym napędem - Skala 1:72 i mniejsze
PAZNs - Artyleria z własnym napędem - Skala 1:48
PAZNd - Artyleria z własnym napędem - Skala 1:35 i większe
PPSZm - Pojazdy Szynowe - Skala 1:87 i mniejsze
PPSZd - Pojazdy Szynowe - Skala 1:35

- Pojazdy cywilne -
PMm - Motocykle - Skala 1:35 i mniejsze
PMd - Motocykle - pozostałe
PSO - Samochody
PC - Ciężarówki

- Figurki -
PFd - Figurki - Skala 1:20 (90mm) i większe
PFm - Figurki - Skala 1:21 (89mm) i mniejsze
PFP - Popiersia
PFF - Figurki Science Fiction i Fantasy -

- Winiety i Dioramy -
PWLm - Winiety Lotnicze - Skala 1:72 i mniejsze
PWLs - Winiety Lotnicze - Skala 1:48
PWLd - Winiety Lotnicze - Skala 1:35 i większe
PWGm - Winiety Lądowe - Skala 1:72 i mniejsze
PWGs - Winiety Lądowe - Skala 1:48
PWGd - Winiety Lądowe - Skala 1:35 i większe
PWMm - Winiety Morskie - mniejsze
PWMd - Winiety Morskie - wieksze
PDm - Dioramy - Skala 1:72 i mniejsze
PDd - Dioramy - Skala 1:48 i większe

- Morskie -
Pom - Statki i okręty motorowe - Skala 1:700 i mniejsze
POd - Statki i okręty motorowe - Skale większe od 1:700
PS - Żaglowce

Organizator zastrzega sobie prawo do dzielenia lub łączenia klas w wypadku zaistnienia takiej potrzeby.

Warunkiem rozegrania klasy jest zgłoszenie do niej, co najmniej trzech modeli, przez co najmniej dwóch różnych zawodników.

Konkurs odbywa się osobno dla grup wiekowych junior i senior, za wyjątkiem kategorii uwidocznionych w tabeli. Do kategorii „junior” zaliczane są modele zawodników urodzonych w roku 1995 lub później (17 lat). Zawodnik może na własną prośbę wystartować w kategorii „senior”, ale nie może wtedy startować w kategorii „junior”. Brak daty urodzenia na karcie zgłoszeniowej skutkuje automatycznym przeniesieniem do kategorii „senior”.

Warunkiem uczestnictwa w konkursie jest zgłoszenie za pomocą formularza internetowego lub czytelne wypełnienie karty zgłoszeniowej i dostarczenie modelu do miejsca rozegrania konkursu. Uczestnicy dostarczają modele na koszt własny. Osobiste stawiennictwo zawodnika na konkursie nie jest obowiązkowe, jednak wskazane ze względów towarzyskich.

W przypadku modeli, w których dokonano daleko idących zmian w stosunku do zestawu fabrycznego (zmiany wersji, konfiguracji, malowanie nie przewidziane instrukcją), jak i modeli wykonanych od podstaw, zalecane jest dołączenie dokumentacji wprowadzonych zmian, która nie jest obowiązkowa, ale będzie znaczącą pomocą dla komisji sędziowskiej w przypadku pojawienia się ewentualnych wątpliwości.

Modele, które w poprzednich edycjach Inowrocławskiego Konkursu Modelarskiego zajęły miejsca medalowe nie mogą brać udziału w konkursie, natomiast ich obecność na wystawie pokonkursowej jest jak najbardziej wskazana i pożądana.

Od uczestników nie pobiera się żadnych opłat.
Jeden uczestnik może zgłosić do konkursu dowolną liczbę modeli w każdej klasie.

ZASADY OCENY MODELI
1. Oceny modeli dokonują pięcioosobowe komisje sędziowskie pracujące pod kierownictwem Przewodniczących Komisji, którzy powoływani są ze składu tychże komisji drogą wskazania przez Sędziego Głównego zawodów.
2. Sędzia Główny pełni nadzór ogólny nad pracą komisji sędziowskich, sam Sędzia Główny nie bierze udziału w ocenie modeli. Sędzia główny jest powoływany przez Organizatora przed konkursem.
3. Członkowie komisji sędziowskich pracują niezależnie od siebie dokonując punktacji poszczególnych modeli w oparciu o otrzymane listy startowe i arkusze oceny dla danych klas modeli.
4. Po zakończeniu oceny danej klasy przez członków komisji sędziowskiej przewodniczący komisji wpisuje punktację do arkusza zbiorczego klasy i ustala punktację końcową.
5. Punktację końcową ustala się poprzez odrzucenie najwyższej i najniższej punktacji, z trzech pozostałych wyciąga się średnią arytmetyczną z dokładnością do dwóch miejsc po przecinku.
6. W oparciu o punktację końcową przewodniczący komisji sędziowskiej ustala kolejność wszystkich modeli w danej klasie. W przypadku, kiedy dwa lub więcej modeli osiągnie tę samą punktację końcową o ich ostatecznej kolejności decyduje przewodniczący komisji.
7. Kolejność modeli w danej klasie potwierdza sędzia główny, który nie ma prawa do zmiany decyzji komisji sędziowskiej, za wyjątkiem sytuacji opisanej w punkcie (protesty). Za zakończenie pracy komisji sędziowskiej uważa się moment przyjęcia wyników w tej komisji przez sędziego głównego.
8. Wyniki w poszczególnych klasach będą opublikowane przez organizatora w miejscu ogólnie dostępnym na terenie organizacji konkursu do godz. w niedzielę. Dopuszcza się możliwość składania protestów do godz.
9. Rozpatrzenia protestu dokonuje sędzia główny wraz z przewodniczącym komisji, która dokonywała oceny danej klasy, we współpracy z członkami tejże komisji w liczbie co najmniej trzech włączając przewodniczącego. W przypadku niemożności zgromadzenia członków tejże komisji sędzia główny może powołać nową komisję, ale obecność przewodniczącego komisji oceniającej jest obowiązkowa. Ostateczną decyzję o uznaniu lub odrzuceniu protestu podejmuje sędzia główny.
10. Na wniosek komisji sędziowskiej dopuszcza się możliwość łączenia lub dzielenia poszczególnych klas modeli, jednakże ostateczną decyzję podejmuje organizator (kierownik zawodów).

Zdobywcy miejsc 1.-3. w każdej klasie zostaną uhonorowani przez organizatora co najmniej medalami i dyplomami.

Program zawodów
Piątek - 20 kwietnia 2012
15:00 - 18:00 - Pokochaj Inowrocław lub go lub przynajmniej, wycieczka z przewodnikiem.
20:00 - ........ rolling stones czyli wyprawa na kręgielnię (fakultatywnie).

Sobota – 21 kwietnia 2012
8:00 – 13:00 – Przyjmowanie modeli do konkursu

8:00 – 13:00 – Przyjmowanie propozycji do wyborów Miss - wybory i ogłoszenie wyników w trakcie spotkania integracyjnego.
12:30 – 13:30 – "Modelarstwo po łebkach" - czyli prezentacja jak Kasia Manikowska figurki wyczarowuje.
15.00 – Ocena sędziowska
18:00 - Nie lubicie nas ? ... to polubicie
- Spotkanie integracyjne

Niedziela – 22 kwietnia 2011
9:00 – 14:00 – Wystawa pokonkursowa
9:30 - 12:00 - Krajobraz z wiatrakami
- wycieczka na lotnisko Garnizonu Inowrocław. (bliskie spotkania z Mi-24, Mi-2, W-3 PL Głuszec,.. wizyta w izbie pamięci, w drodze powrotnej Aeroklub Inowrocławski)
9:30 - 12:00 - Pokochaj Inowrocław lub go lub przynajmniej, wycieczka z przewodnikiem.
14:00 – Uroczystość wręczenia medali i dyplomów, zakończenie konkursu

Miejsce rozegrania zawodów:
Powiatowa Hala Sportowa (przy III L.O. im. Królowej Jadwigi) w Inowrocławiu przy ul. Konopnickiej
Niech Cię nie zraża myśl moja prosta, smutny efekt reform szkolnictwa.
Odpowiedz
#2
Co z noclegami? Tam gdzie w zeszłym roku?
Odpowiedz
#3
Tak, mamy uzgodnione jesienią miejsce zakwaterowania. Ponieważ jest jeszcze sporo czasu to pełna informacja o zakwaterowaniu i inne będą się pojawiać w tym temacie.

Jak widać są pewne zmiany jeżeli chodzi o ten rok.
1. Dołożyliśmy całą linię klas winiet. Są one już często spotykane, a ten sposób ekspozycji modelu jest godny pochwały. Od razu wyjaśnię, że nie zamierzamy definiować całego świata i nie będziemy ściśle określać co nazywamy winietą. Bez sensu jest określać rozmiaru, bo na małej powierzchni można zrobić całkiem fajną dioramę morską w skali 1:700, a z kolei 1:35 winieta ze SCUD-em lub okrętem w skali 1:350 winieta będzie przekraczała dopuszczalne rozmiary. U nas zasadą będzie cel tej krajobrazowej podstawki. Doświadczony modelarz wie patrząc na dioramę / winietę czy autor budował model i chciał go lepiej wyeksponować, czy chciał przedstawić scenę z wykorzystaniem modelu lub modeli. Startujący, który chciałby naciągać rzeczywistość musi liczyć z dyskwalifikacją. Będziemy starali się nie przesuwać poszczególnych modeli do innych klas. Błąd w zgłoszeniu działa niestety na niekorzyść zawodnika (jest sporo czasu na zastanowienie się). Modele błędnie zgłoszone będą w miarę możliwości uzgadniane z zawodnikiem, jeżeli takiej możliwości nie będzie model nie będzie klasyfikowany.

2. Podzieliliśmy motocykle na większe i mniejsze.

3. W klasie samolotów plastikowych wydzielone zostały - Wielopłaty -
Archaiczna nazwa, ale nie mam pomysłu na inną. Nie chcemy ograniczać rocznikami, bo nawet w dzisiejszych czasach budowane są samoloty nawiązujące technologicznie do szmatopłatów lat 20-30 - stych.

Warte uwagi jest też to, że od kilku lat jest u nas osobna kategoria pojazdów gąsienicowo-kołowych. W zeszłym roku wiele modeli było w gąsienicowych.
Podobnie było z artylerią z własnym napędem. Tu działa samobieżne np SU-100, SU-122, Jagdpanther,.. zaliczane są do artylerii z własnym napędem. Warto wstawić we właściwą klasę aby był porządek a jednocześnie większyć szanse medalowe.
Niech Cię nie zraża myśl moja prosta, smutny efekt reform szkolnictwa.
Odpowiedz
#4
Z wielką radością informujemy, że oprócz naszych mundurowych z ASG będą też grupy rekonstrukcyjne:Niech Cię nie zraża myśl moja prosta, smutny efekt reform szkolnictwa.
Odpowiedz
#5
Chciałbym poinformować że uruchomiona została strona gdzie można zgłaszać już swoje modele do konkursu.Zalecana przeglądarka Mozilla Firefox

W formularzu muszą być wszystkie pola wypełnione, jedynie nieobowiązkowe to obrazek i opis.
Można zgłaszać modele w imieniu kogoś. Po wysłaniu zgłoszenia (przycisk DODAJ) nie pojawia się jeszcze zgłoszenie na liście. Idzie ono do biura zawodów i tam biuro je zatwierdza.

Wydrukowane formularze podobnie jak w zeszłym roku będą na Was czekały przy wejściu przy stoisku zgłoszeń do konkursu, odpada więc czekanie w kolejkach.

Pole Uwagi/Zmiany jest przewidziane dla tych modelarzy którzy chcą zwrócić uwagę na to co dodali z poza zestawu fabrycznego. Proponuję podać w telegraficznym skrócie, bo sędziwie będą mieli mało czasu na czytanie wypracowań, a i nie wszystko może wejść na wydrukowanym formularzu.

Pragnę jeszcze zwrócić uwagę, że wprowadziliśmy w miarę szeroko kategorię winiet, uważamy że podnosi to walor modelu i dlatego zasługuje na osobne klasy.

Pancerniakom wyjaśniam, że artyleria z własnym napędem to też działa samobieżne (w zeszłym roku bardzo dużo osób koniecznie do gąsienicowych je wstawiało i tłok niewspółmierny tam był)
Wprowadzona też kilka lat temu osobna kategoria pojazdów gąsienicowo-kołowych pozwala zaistnieć tym niekiedy maluchom. Pojazdy z napędem na gąski nie są pojazdami kołowymi (piszę bo niedawno na pewnym konkursie taki model był laureatem w kołowych)

Na pewno razić Was będzie pojęcie wielopłaty (bo i mnie razi) ale uważam, że Po-2 nie powinien konkurować z Jakiem-3 a raczej z jakimś szmatopłatem z I wojny dlatego zrezygnowaliśmy z podziału na okresy. W wielopłatowych samolotach dopuszczalne będą wyjątki typu Fokker E.IV
Niech Cię nie zraża myśl moja prosta, smutny efekt reform szkolnictwa.
Odpowiedz
#6
Wzorem lat poprzednich, drugim jądrem naszej imprezy jest Spotkanie Integracyjne czyli Inowrocławskie Spotkanie Modelarskie. Rok temu było to w bursie szkolnej ale mimo, że było kulturalnie (choć ślub dwóch Panów ze sobą brało) to niestety głośno i młodzież w pokojach nie mogła się uczyć. Dlatego znaleźliśmy doskonałe miejsce, Rezydencja Borkowo, jest tam sala w której posiedzimy i podyskutujemy, jest duży ogród z dwoma miejscami do grillowania (które będą dla nas pracowały) jest wielki parking, no i jest ok 60 miejsc do spania a przy tym dostęp do dużej kuchni.

WAŻNE: Obiekt jest tylko dla naszej grupy więc proszę przy zamawianiu noclegu mówić, że na konkurs modelarski.
Chcę tylko nadmienić, że nie jest z gumy więc kto pierwszy ten lepszy.

Pokoje wieloosobowe 35 zł od osoby (a za luksus płaci się więcej)
Można dokupić śniadanie (bufet) 15 zł i obiad 25 zł
Wystawiane są faktury VAT
Zapraszam na stronę internetową http://rezydencja-borkowo.pl/rezydencja.html i tam można już rezerwować sobie noclegi.
Niech Cię nie zraża myśl moja prosta, smutny efekt reform szkolnictwa.
Odpowiedz
#7
Witam.

Właśnie jestem po miłej rozmowie z panią z recepcji.
Dwie miejscówki klepnięte dla zespołu IPMS Sudety Wink


Pozdrawiam
Jacek

Moje  Blogi    http://bigmodel120.blogspot.com/
Bigmodel Walk Around    http://bigmodel1200.blogspot.com/


Odpowiedz
#8
2 to nie taki BIG Tongue

Na naszą Giełdę wszedł niebagatelny gracz

Mariusz Szoja wraz z

[Obrazek: logo_stratus.jpg]

Ci co go znają wiedzą już, że warto przyjechać.
Niech Cię nie zraża myśl moja prosta, smutny efekt reform szkolnictwa.
Odpowiedz
#9
(17-03-2012, 18:41)WojtekzIna napisał(a): 2 to nie taki BIG Tongue

Ale jak się zjawi maszynka do mielenia mięska wsparta 1 BIG "kicią" to wtedy może być BIG problem Tongue


(17-03-2012, 18:41)WojtekzIna napisał(a): Na naszą Giełdę wszedł niebagatelny gracz

Mariusz Szoja wraz z

[Obrazek: logo_stratus.jpg]

Ci co go znają wiedzą już, że warto przyjechać.

O, nice, mam nadzieje że do tego czasu ukaże się już
Warpaint: Volume 4. Colours and Markings of British Army Vehicles 1903-2003 :)


Pozdrawiam
Jacek
Moje  Blogi    http://bigmodel120.blogspot.com/
Bigmodel Walk Around    http://bigmodel1200.blogspot.com/


Odpowiedz
#10
Zrobiliśmy wersję ostateczną z muzyką mojego przyjaciela z WrocławiaZrobiliśmy = Rafhart zrobił
Niech Cię nie zraża myśl moja prosta, smutny efekt reform szkolnictwa.
Odpowiedz
#11
Witam.

Wrocław wrócił bez problemów.
Na początek podziękowania dla organizatorów za miłe przyjęcie, miły wieczorek integracyjny, oraz za ciekawą wycieczkę na lotnisko.

Miło było spotkać starych znajomych, oraz poznać w realu kolegów z forum.
Mam nadzieje że za rok, znowu się zobaczymy.

I na deser kilka zdjęć wiatraków :)

[Obrazek: 9108.jpg]

[Obrazek: 9111.jpg]

[Obrazek: 9115.jpg]

[Obrazek: 9149.jpg]

[Obrazek: 9172.jpg]

[Obrazek: 9186.jpg]

[Obrazek: 9286.jpg]Pozdrawiam
Jacek
Moje  Blogi    http://bigmodel120.blogspot.com/
Bigmodel Walk Around    http://bigmodel1200.blogspot.com/


Odpowiedz


Podobne wątki&hellip
Wątek: Autor Odpowiedzi: Wyświetleń: Ostatni post
  KONKURS Scalefun 2020 - otwarty dla wszystkich cooper69 1 58 17-07-2020, 11:53
Ostatni post: cooper69
  Międzynarodowy Festiwal Modelarski Bytom 2020 Erlend Janson 0 229 15-01-2020, 20:38
Ostatni post: Erlend Janson
  I Międzynarodowy Przegląd Modelarski Bielsko-Biała 22-23.X. MagoBar 1 3,779 24-09-2016, 12:21
Ostatni post: MagoBar
  VI Festiwal modelarski Jaworzno 2015 Grzegorz Wanat 13 17,654 14-09-2015, 18:27
Ostatni post: JanuszF
  VI Festiwal Modelarski Grudziądz 2015 Axel1st 0 2,746 21-07-2015, 20:08
Ostatni post: Axel1st

Skocz do:


Użytkownicy przeglądający ten wątek: 1 gości